GRAM PANCHAYAT PROFILE

 • ANARA GRAM PANCHAYAT

   GRAM PANCHAYAT MEMBER

   SL.NO.
   DESIGNATION
   NAME OF MEMBER
   CONTACT NO
   1PRADHANSMT.KALABATI BAGDI9732063177
   2UPA-PRADHANSRI SISHIR RANA9635773734

   GRAM PANCHAYAT STAFF

   SL.NO.
   DESIGNATION
   NAME OF STAFF
   CONTACT NO
   1E.A. IN CHARGESRI SUJAI BENERJEE9051533898
   2NIRMAN SAHAYAKSRI BIDHAN MAJEE8101064367
   3SAHAYAKSRI MADAN MOHAN MUDI8016341866
   4SAHAYAKSRI SUMANTRA SARKAR9832251638
   5V.L.E.SRI BAPI PARAMANIK9732042052
 • BAHARA GRAM PANCHAYAT

   GRAM PANCHAYAT MEMBER

   SL.NO.
   DESIGNATION
   NAME OF MEMBER
   CONTACT NO
   1UPA-PRADHANTAHID ANSARI9635474078
   2PRADHANSMT. SANTOSHI BAURI8016895722

   GRAM PANCHAYAT STAFF

   SL.NO.
   DESIGNATION
   NAME OF STAFF
   CONTACT NO
   1E.A.SRI SUJOY BANERJEE9051533898
   2N.S.SMT. NITU GORAIN9434882509
   3V.L.E.SRI BIPLAB GOPE9679409603
 • BHOWRIDIH GRAM PANCHAYAT

   GRAM PANCHAYAT MEMBER

   SL.NO.
   DESIGNATION
   NAME OF MEMBER
   CONTACT NO
   1UPA-PRADHANSHRI PALASH KUSUM MAHATO9932717173
   2PRADHANSRI PRAHLAD MUDI8116434175

   GRAM PANCHAYAT STAFF

   SL.NO.
   DESIGNATION
   NAME OF STAFF
   CONTACT NO
   1E.A.SRI BARID BHUSHAN MAHATO9635473981
   2SECRETARYSRI JADAB CH. MANDAL9434781704
   3N.S.SRI MOHAN LAL MAHATO 9434781703
   4SAHAYAKSRI AKSHAY KR. PAL9933663778
   5G.R.S.SMT. SUMANA MAHATO7602954362
   6V.L.E.SRI RAJKISHORE MAHATO9732415476
   7FC- HORTICULTURESRI BANESWAR MAHATO9679209613
 • DEOLI GRAM PANCHAYAT

   GRAM PANCHAYAT MEMBER

   SL.NO.
   DESIGNATION
   NAME OF MEMBER
   CONTACT NO
   1PRADHANSMT. JOYSTNA GORAIN9002369503
   2UPA-PRADHANSRI HEMU ORANG8972998344

   GRAM PANCHAYAT STAFF

   SL.NO.
   DESIGNATION
   NAME OF STAFF
   CONTACT NO
   1SECRETARYSRI BIJOY KR. ROY9732071304
   2N.S.SRI AMALESH GANGULY9002898158
   3G.R.S.SRI MILAN GHOSH8159862372
   4V.L.E.SRI KARTIK RAJWAR9932593181
   5SAHAYAKSRI SUNIL BAURI9932351834
 • DUBRA GRAM PANCHAYAT

   GRAM PANCHAYAT MEMBER

   SL.NO.
   DESIGNATION
   NAME OF MEMBER
   CONTACT NO
   1PRADHANMUNIRA BIBI7602179770
   2UPA-PRADHANSRI GOUR CHANDRA MAHATO9547427666

   GRAM PANCHAYAT STAFF

   SL.NO.
   DESIGNATION
   NAME OF STAFF
   CONTACT NO
   1E.A.SRI SUJOY BANERJEE9051533898
   2N.S.SMT. NITU GORAIN9434882509
   3V.L.E.SRI BIPLAB GOPE9679409603
 • JABARRAH-JHAPRA I GRAM PANCHAYAT

   GRAM PANCHAYAT MEMBER

   SL.NO.
   DESIGNATION
   NAME OF MEMBER
   CONTACT NO
   1PRADHANSMT. CHANDANA BAURI8016976608
   2UPA-PRADHANSRI SK KARIM9800819120

   GRAM PANCHAYAT STAFF

   SL.NO.
   DESIGNATION
   NAME OF STAFF
   CONTACT NO
   1EA(ADL.IN CHARGE)SRI TAPAN BAURI8016100619
   2N.S.SRI SACHIDANANDA MISHRA8145605529
   3SAHAYAKSRI GOUR CH. BAURI8967666270
   4V.L.E.SRI NAYAN SARAK9932637650
   5FC- HORTICULTURESRI CHANDRAJIT SOREEN8145567166
 • JABARRAH-JHAPRA II GRAM PANCHAYAT

   GRAM PANCHAYAT MEMBER

   SL.NO.
   DESIGNATION
   NAME OF MEMBER
   CONTACT NO
   1PRADHANSMT.MITA KARMAKAR9434781707
   2UPA-PRADHANSRI ASIUDDIN ANSARY9547456172

   GRAM PANCHAYAT STAFF

   SL.NO.
   DESIGNATION
   NAME OF STAFF
   CONTACT NO
   1SECRETARYSRI HAREKRISHNA MAHATO9932233600
   2N.S.SRI LALMOHON NANDI9732024290
   3G.R.S.SRI LAKSHMAN MAJEE9932388315
   4V.L.E.SRI RAHIM ANSARY9932443106
   5SAHAYAKSRI BISHWARUP MANDAL9635868667
   6SAHAYAKSRI SANJIT DAS9002224778
   7J.S.SRI NIRMAL KR. MAHATO8972196530
 • NADIHA-SURULIA GRAM PANCHAYAT

   GRAM PANCHAYAT MEMBER

   SL.NO.
   DESIGNATION
   NAME OF MEMBER
   CONTACT NO
   1PRADHANSMT. JABA MAHATO7602841531
   2UPA-PRADHANSRI CHARAN BOURI9002995251

   GRAM PANCHAYAT STAFF

   SL.NO.
   DESIGNATION
   NAME OF STAFF
   CONTACT NO
   1E.A.SRI TAPAN BAURI8016100619
   2SECRETARYSRI SANKAR LAL SAHIS9933660598
   3N.S.SRI SWARUP KR. RAJAK9932237428
   4V.L.E.SRI PRITHIRAJ MAHATO9933494979
   5SAHAYAKSRI ANADI DAS9635965491
 • PARA GRAM PANCHAYAT

   GRAM PANCHAYAT MEMBER

   SL.NO.
   DESIGNATION
   NAME OF MEMBER
   CONTACT NO
   1UPA-PRADHANSRI ALE KHAN9932361493
   2PRADHANSRI KAILASH MANDAL9635435599

   GRAM PANCHAYAT STAFF

   SL.NO.
   DESIGNATION
   NAME OF STAFF
   CONTACT NO
   1FC- HORTICULTUREPRIYA CHAKRABORTY9563735361
   2SECRETARYSRI SUKHEN SAHA9933759721
   3SAHAYAKSMT. JHARNA MANDAL8016947103
   4G.R.S.SRI UCHIT BAURI9679163226
   5J.S.PRIAYA CHAKRABORTY9933966941
   6V.L.E.SRI ARUN KR. MAJEE9933795850
 • UDAYPUR-JOYNAGAR GRAM PANCHAYAT

   GRAM PANCHAYAT MEMBER

   SL.NO.
   DESIGNATION
   NAME OF MEMBER
   CONTACT NO
   1UPA-PRADHANSRI SASTA RAJWAR8972345855
   2PRADHANSRI RAKESH MUKHERJEE9547585630

   GRAM PANCHAYAT STAFF

   SL.NO.
   DESIGNATION
   NAME OF STAFF
   CONTACT NO
   1SECRETARYSRI SANTOSH BAURI9933057235
   2N.S.SRI UTTAM DEY9475138600
   3SAHAYAKSRI GOUTAM KR. BANDYOPADHYAY9635869735
   4V.L.E.SRI AMAL GANGULY9932478176
   5E.A.SRI DIBENDU SEN7797775404